Kościół

Kościół

Rzeźba

Rzeźba

Nawa

Nawa główna

Witraż

Witraż

Droga

Droga Krzyżowa

Konto Parafii:
BS Skórcz nr 14 8342 0009 0003 4715 2000 0001

Za wszelkie ofiary na renowację i utrzymanie świątyni oraz działalność duszpasterską – składamy Serdeczne Bóg Zapłać!

01 gru 2018 | no comments | Autor:

Adwent i Odpust 2019

01 gru 2018 | no comments | Autor:

adwent18

1. Codziennie do Świąt Bożego Narodzenia o godz. 17:00  Msze św. Roratnie, zapraszam wszystkich, a dzieci tradycyjnie z lampionami, symbolami oczekiwania i gotowości na przyjście Zbawiciela.

2. W poniedziałek 3 XII od godz. 15:00-17:00 spowiedź św. przed Uroczystością Odpustowa Św. Barbary i Bożym Narodzeniem z udziałem zaproszonych kapłanów dekanatu.

3. We wtorek nasza wspólnota parafialna przeżywać będzie o godz. 17:00 Uroczystość Odpustową ku czci naszej patronki św. Barbary. Uroczystej Sumie przewodniczyć będzie Ks. Prałat Tadeusz Reszka – proboszcz parafii Św. Trójcy w Wejherowie.

4. W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – Msza św. o godz. 10:00, 16:00, natomiast Msza św. z liturgią niedzielną o godz. 17:00.

5. W biurze parafialnym można do Świąt Bożego Narodzenia nabywać opłatki wigilijne, okazjonalne karty świąteczne, kalendarze, a także świece wigilijnej pomocy dzieciom.

6.  Do skarbonki Św. Antoniego można wrzucać ofiary na paczki dla rodzin ubogich na święta, można także przekazywać dary rzeczowe w postaci artykułów spożywczych. Przed świętami przygotujemy paczki dla rzeczywiście najbardziej potrzebujących.

7. Wspólnota Rodzin naszej parafii, przygotowała kolejne numery biuletynu parafialnego „Czas Bożego Narodzenia”, które mają nas pogłębiać i przygotowywać do Świąt Bożego Narodzenia – polecam ich lekturę.

8. Spowiedzi św. w wybranych parafiach naszego dekanatu:
NMP Matka Kościoła 11.XII. godz. 15:30 – 18:00
Św. Katarzyna 20. XII. godz. 15:00 – 18:00
Św. Mateusz 21.XII. godz. 15:00 – 18:00
Św. Wojciech 22.XII od rana do 11:30 i od 14:30 – 19:00
NSPJ 23.XII od 15:00 do 18:00

Dodatkowa spowiedź św. w naszej parafii w sobotę 22 XII od godz. 15:00 – 17:00

Unikatowe polichromie

09 wrz 2018 | no comments | Autor:

polichromie

Dnia 2 lipca br. na ścianie północnej i zachodniej prezbiterium naszego kościoła rozpoczęły się prace restauratorskie i konserwatorskie, których celem było odsłonięcie, utrwalenie i uczytelnienie jednej z najstarszych polichromii odkrytych na Pomorzu.
Oryginalną polichromię ścienną wykonali w XIV wieku Joannici – budowniczowie tego kościoła, członkowie tzw. zakonu szpitalników. Na dekorację malarską ścian prezbiterium składają się dwa motywy. Są to „Zacheuszki” – równoramienne krzyże maltańskie wpisane w okręgi z motywami roślinnymi symbolizujące życie wybijające z krzyża. Były one związane z konsekracją kościoła, której dokonano w XIV w.Drugim motywem są dekoracyjne kasetony, tworzące przestrzenny malowany mur, otaczający prezbiterium. Tradycja tego motywu dekoracyjnego wywodzi się z Włoch, a przybyła na nasze tereny wraz z budowniczymi i artystami działającymi w Czechach.

W czasie prac konserwatorskich usuwano liczne wtórne tynki i warstwy malarskie w ilości dochodzącej do 27 warstw. Podklejono rozległe odspojenia oryginalnych tynków od muru i wzmocniono ich strukturę. Relikty oryginalnej warstwy zostały w odpowiedni sposób odtworzone i uczytelnione.

Kościół w Kokoszkowych i jego malowidła są unikatowe. Maja około 700 lat i niespotykany w regionie charakter. O ich uroku decyduje min. materiał i sposób wykonania. Nierówne kamienne ściany przenoszą nas w czasy średniowiecza i są świadectwem długiej historii i tradycji chrześcijaństwa na tych terenach. Prace przy malowidłach wykonywał zespół konserwatorski z Torunia związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Nadzór nad pracami pełni Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W najbliższym czasie odrestaurowane ściany tj. północna i zachodnia prezbiterium zostaną odpowiednio podświetlone co pozwoli wydobyć piękno zachowanych i odrestaurowanych gotyckich polichromii.

Prace przy zabytku na ścianie północnej zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Wojewódzkiego Urzędu  Konserwacji Zabytków w Gdańsku oraz Parafii. Koszty odrestaurowania ściany zachodniej prezbiterium  w całości musi pokryć Parafia.