Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Kanonik Marek Błażejczyk

Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Koronowie
Kapelan Rzemiosła Diecezji Pelplińskiej
Kapelan Koła Myśliwskiego „Knieja” przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Poprzedni proboszczowie:
ks. Tomasz Trawicki (1827-1835)
ks. Michał Erumin (1837-1839)
ks. Marcin Ceynowa (1839-1846)
ks. Karol Latzke (1848-1889)
ks. Gustaw Pobłocki
ks. Wawrzyniec Insbrandt (1905-1915)
ks. Jan Doering (1916-1939)
ks. Paweł Wiecki
ks. Władysław Lipiński
ks. dr Stanisław Wolski
Ks. Kazimierz Paszek
ks. Mieczysław Kuciński
ks. Mieczysław Hościołowicz
ks. Marek Błażejczyk (1995-)