Ministranci

Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa).

Lektor – ministrant Słowa Bożego – w Liturgicznej Służbie Ołtarza to ministrant, pełniący funkcję lektora. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne.
W naszej parafii obecnie jest 24 ministrantów, w tym 4 lektorów. Jesteśmy podzieleni na 3 grupy. W każdej grupie jest 8 ministrantów. Każdy ministrant ma swoje służby w tygodniu, natomiast w niedziele przychodzimy grupami. Rokrocznie możemy liczyć na bardzo wiele atrakcji. Niejednokrotnie mieliśmy okazję spędzać czas w górach lub nad morzem. Dla najbardziej aktywnych czekają zawsze nagrody za odbyte służby. Ministrantem może zostać każdy po 6 roku życia.

Nasi patroni:

Św. Alojzy Gonzaga – patron studentów.
Św. Dominik Savio -  jest patronem dzieci i młodzieży, ministrantów, matek w stanie błogosławionym (szczególnie w ciąży zagrożonej) oraz małżeństw starających się o potomstwo.
Św. Jan Berchmans – jest patronem wspólnot ministranckich. Wraz ze św. Alojzym jest patronem młodzieży studiującej.
Św. Stanisław Kostka – patron młodzieży.
Św. Tarsycjusz – jest uważany za patrona liturgicznej służby ołtarza – ministrantów.
Św. Jan Bosko – jest patronem m.in. młodzieży, uczniów i studentów.