Historia

HISTORIA PARAFII

historia-joanniciParafia została założona przez Zakon Rycerski Joannitów sprowadzonych do Starogardu Gd. przez władającego Pomorzem księcia świeckiego Grzymisława, wyłączając ją z parafii starogardzkiej. Utworzenie parafii p.w. św. Barbary w Kokoszkowach, określanej w średniowieczu nazwą Hennewald nastąpiło przed rokiem 1305 kiedy to Joannici odsprzedali swoje starogardzkie posiadłości krzyżakom.

W latach 1653-1827 z nadania króla Jana Kazimierza patronat nad parafią sprawowali tczewscy dominikanie. Wraz z przeniesieniem stolicy diecezji chełmińskiej do Pelplina, parafię w roku 1827 przekazano biskupom pelplińskim.

 

 

 

 

HISTORIA KOŚCIOŁA

Wzniesienie gotyckiej kamienno-ceglanej świątyni nastąpiło już w XIII w. W późniejszym czasie od strony zachodniej dobudowano drewnianą wieżę. Kościół zachował się w niezmienionym kształcie od XIV w., co klasyfikuje go do grona jednego z najstarszych kościołów na Kociewiu. Na uwagę  zasługuje także najbliższe otoczenie kościoła, które zachowało pierwotny klimat z charakterystycznym jak na XIV w., cmentarzem i starodrzewem.

kosciol

 

 

ZABYTKI

historia-fresk
Freski – min. „Zacheuszek” pocz. XIV w. , miejsce konsekracji świątyni

 

 

 

 

 

 

 

historia-kropielnica
Kropielnica kamienna pocz. XIV w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia-oltarz-glowny
Ołtarz Główny Św. Barbary barokowy z pocz. XVIII w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia-oltarz-Matki-Bozej
Ołtarz Matki Bożej Różańcowej rokokowy druga poł. XVIII w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia-oltarz-Rodziny
Ołtarz Św. Rodziny rokokowy druga poł. XVIII w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historia-obraz-ukrzyzowanie
Obraz “Ukrzyżowanie” barokowy XVIII w.