Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w każdą  niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 11.15. Chrzest św. należy zgłosić do kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym terminem. W celu spisania aktu chrztu należy dostarczyć: metrykę urodzenia dziecka z USC, dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek), którym może być osoba nierozwiedziona i praktykująca oraz jeśli kandydat na chrzestnego pochodzi z innej parafii – zaświadczenie od swojego ks. proboszcza o możliwości podjęcia obowiązku chrzestnego.