I Komunia

Sakrament Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje coniedzielną Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 11.15 oraz spotkania dla rodziców co dwa miesiące.