Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Do jego spisania wymagane są następujące dokumenty: dowód osobisty, świadectwo chrztu świętego do sakramentu małżeństwa z aktualną datą i adnotacją o bierzmowaniu, zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty. Po spisaniu protokołu przedślubnego zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Dokument potwierdzający wygłoszenie tych zapowiedzi należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego narzeczeni powinni przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania: pierwszy raz – po spisaniu protokołu, drugi raz – przed ślubem. W dniu poprzedzającym zawarcie ślubu narzeczenie uczestniczą we Mszy św. a następnie spotykają się dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.

Narzeczeni, nie będący naszymi parafianami, a pragnący odbyć przygotowanie i zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii, muszą dostarczyć pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie tego związku w naszej parafii. Narzeczeni, którzy starają się o tzw. licencję – zgodę na ceremonię zaślubin w innej parafii, powinni stawić się z wyżej wymaganymi dokumentami na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

W przypadku małżeństwa konkordatowego należy również dostarczyć zaświadczenie z USC, które jest ważne trzy miesiące.