Sakrament Pokuty

Sakrament pokuty

Sakrament Pokuty sprawowany jest 15 minut przed każdą Mszy świętą oraz w każdy I piątek miesiąca od g. 16.00-17.00.