Unikatowe polichromie

wrz - 09 2018

polichromie

Dnia 2 lipca br. na ścianie północnej i zachodniej prezbiterium naszego kościoła rozpoczęły się prace restauratorskie i konserwatorskie, których celem było odsłonięcie, utrwalenie i uczytelnienie jednej z najstarszych polichromii odkrytych na Pomorzu.
Oryginalną polichromię ścienną wykonali w XIV wieku Joannici – budowniczowie tego kościoła, członkowie tzw. zakonu szpitalników. Na dekorację malarską ścian prezbiterium składają się dwa motywy. Są to „Zacheuszki” – równoramienne krzyże maltańskie wpisane w okręgi z motywami roślinnymi symbolizujące życie wybijające z krzyża. Były one związane z konsekracją kościoła, której dokonano w XIV w.Drugim motywem są dekoracyjne kasetony, tworzące przestrzenny malowany mur, otaczający prezbiterium. Tradycja tego motywu dekoracyjnego wywodzi się z Włoch, a przybyła na nasze tereny wraz z budowniczymi i artystami działającymi w Czechach.

W czasie prac konserwatorskich usuwano liczne wtórne tynki i warstwy malarskie w ilości dochodzącej do 27 warstw. Podklejono rozległe odspojenia oryginalnych tynków od muru i wzmocniono ich strukturę. Relikty oryginalnej warstwy zostały w odpowiedni sposób odtworzone i uczytelnione.

Kościół w Kokoszkowych i jego malowidła są unikatowe. Maja około 700 lat i niespotykany w regionie charakter. O ich uroku decyduje min. materiał i sposób wykonania. Nierówne kamienne ściany przenoszą nas w czasy średniowiecza i są świadectwem długiej historii i tradycji chrześcijaństwa na tych terenach. Prace przy malowidłach wykonywał zespół konserwatorski z Torunia związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Nadzór nad pracami pełni Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W najbliższym czasie odrestaurowane ściany tj. północna i zachodnia prezbiterium zostaną odpowiednio podświetlone co pozwoli wydobyć piękno zachowanych i odrestaurowanych gotyckich polichromii.

Prace przy zabytku na ścianie północnej zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Wojewódzkiego Urzędu  Konserwacji Zabytków w Gdańsku oraz Parafii. Koszty odrestaurowania ściany zachodniej prezbiterium  w całości musi pokryć Parafia.

Comments are closed.